Volks SeiRei Sakaki: basic

An open-eyed limited fantasy edition of Volks Sakaki.

Sculpt Design: Zoukeimura.