Soom Teenie Gem Taco / Dolomi: Dolomi – Dragon

Soom Teenie Gem Dolomi – Dragon by Soom

A romantic limited fantasy edition of Soom Taco / Dolomi, with fantasy ears.

Monthly Doll January 2011