Soom Teenie Gem Taco / Dolomi: Taco – Dragon

Soom Teenie Gem Taco – Dragon by Soom

A romantic limited fantasy edition of Soom Taco / Dolomi, with fantasy ears.

Monthly Doll January 2011