Soom Teenie Gem Taco / Dolomi: Taco – Sweet Snow

Soom Teenie Gem Taco – Sweet Snow by Soom

An open-eyed limited fantasy edition of Soom Taco / Dolomi.

Monthly Doll January 2011