Luna

Akatsuki Soom Teenie Gem Ai – Winnie Dee

Soom Teenie Gem Afi / Ai: Ai – Winnie Dee previously owned by Akatsuki

Retired. female, in White resin.